torsdag 22. oktober 2009

FRA PROJECT POPSCAPE:GRÅGRØNN: Etter hvert som vår art tar for mye plass på kloden, må vi bruke de små grå for å bli grønnere! Foto: Rune Fossumstuen.

"BrainForest" ble siste verk demontert denne uken. Det skulle kanskje være litt vemodig å pakke bort en utstilling slik, men den har vært så godt mottatt at jeg vurderer å bygge videre på den og kanskje stille den ut andre steder. Så da bærer det inn i tenkeboksen igjen!